ராம்குமார் வெற்றி | செப்டம்பர் 07, 2021

Spread the love

பிரான்ஸ் சாலஞ்சர் தொடரின் முதல் சுற்றில் ராம்குமார் வெற்றி பெற்றார். பிரான்சில் ஆண்களுக்கான சாலஞ்சர் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ராம்குமார் ராமநாதன், லாட்வியா

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: