ரஷ்யாவில் பல்வேறு நிறங்களில் நாய்களின் உரோமம்…ஏன்?

Spread the loveவெள்ளை நிறத்திலும் கறுப்பு நிறத்திலும் உள்ள நாய்களின் உரோமத்தை நம்மில் பலர் பார்த்திருப்போம்….THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *