முதல் தொகுதி தடுப்பூசிகளைப் பெற்றுள்ள பாப்புவா நியூ கினி

Spread the love


பாப்புவா நியூ கினி முதல் தொகுதி தடுப்பூசிகளை இன்று பெற்றுள்ளது.

அதன் சுகாதார அமைப்புகளுக்கு கிருமித்தொற்றால் நெருக்கடி ஏற்பட்டிருந்தது.

8,000 முறை போடக்கூடிய AstraZeneca தடுப்பூசிகள், பக்கத்து நாடான ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து பாப்புவா நியூ கினி சென்று சேர்ந்தன.

மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவமனை முன்னிலை ஊழியர்களுக்காக அவை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

பாப்புவா நியூ கினியில் சுமார் ஓர் ஆண்டாக சமூக அளவில் நோய்ப் பரவல் நேரவில்லை. ஆனால் தற்போது அங்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கானோருக்கு கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. – AFP 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *