'மியன்மார் ராணுவம் மேற்கொள்ளும் ஒடுக்குமுறை 'முற்றிலும் மூர்க்கத்தனமானது' – பைடன்

Spread the love

மியன்மார் ராணுவம் மேற்கொள்ளும் ஒடுக்குமுறை  ‘முற்றிலும்  மூர்க்கத்தனமானது’ என்று அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கண்டித்துள்ளார். 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *