மின்னிலக்கத் திறன்களைப் பெறுவதற்குக் கைகொடுக்கும் நிதிக்கு $1.3 மில்லியன் நன்கொடை

Spread the loveசிங்கப்பூரில் மின்னிலக்கத் திறன்களை வளர்த்துக்கொள்ள கைகொடுக்கும் Digital for Life எனும் நிதிக்கு 1.3 மில்லியன் வெள்ளி நன்கொடை வழங்கப்பட்டுள்ளது.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *