மலாய் மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு : பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் NIE-இல் புதிய ஆய்வு, வள நிலையம்

Spread the loveமலாய் மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு ஆகியவற்றின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் தேசியக் கல்விக்கழகத்தில் (NIE) புதிய ஆய்வு, வளங்கள் நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மறைந்த முன்னாள் விரிவுரையாளர் முனைவர் முகமது அரிஃப் அஹமதின் படைப்புகள் அங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும்.

மலாய் மொழியில் அவர் கற்பித்த வழிமுறைகளை ஆசிரியர்கள் இன்றும் பின்பற்றிவருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

நிலையத்தை அதிகாரபூர்வமாகத் திறந்துவைத்த அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் முனைவர் அரிஃப்புக்குப் புகழாரம் சூட்டினார்.

மலாய் மொழி, இலக்கியம், பண்பாடு ஆகியவற்றுக்கு அவர் ஆற்றிய பெரும்பங்கைத் திருவாட்டி ஹலிமா நினைவுகூர்ந்தார்.

முனைவர் அரிஃப்பின் கையெழுத்துப் பிரதிகளையும் அவருடைய குடும்பத்தார் வழங்கிய புத்தகங்களையும் ஏனைய சில ஆவணங்களையும் நிலையத்தில் காணலாம். 

THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: