‘மறைந்துவரும் பாரம்பரிய இந்தியப் பலகாரங்கள்’ – பால் பணியாரம் செய்வது எப்படி?

Spread the love

தீபாவளி போன்ற விழாக்காலங்களில் தித்திக்கும் இனிப்பு வகைகளுக்குத் தனியிடம் உண்டு.

புதுவகை இனிப்பு வகைகள் எத்தனை வந்தாலும் பாரம்பரிய முறையில் செய்யப்படும் இனிப்பு வகைகளுக்குத் தனிச்சுவை உண்டு.

நம்மில் பலர் பாரம்பரியமான பால் பணியாரத்தைச் சுவைத்திருப்போம். ஆனால் அதனைச் செய்வது எப்படியென்று நமக்குத் தெரியாமல் இருக்கலாம்.

நாவூற வைக்கும் பால் பணியாரத்தை இப்போது நீங்களும் செய்துபார்க்கலாம்!

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *