மகளிருக்கான உலகக் கிண்ணக் காற்பந்தாட்டம் – குழு பிரிவு ஆட்டங்கள்

Spread the love


மகளிருக்கான FIFA உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டி குழு பிரிவு ஆட்டங்கள் சிலவற்றின் முடிவுகள்.

நைஜீரியா: 2

தென் கொரியா: 0

ஸ்பெயின்: 0

பிரான்ஸ்: 2

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: