மகளிருக்கான உலகக் கிண்ணக் காற்பந்தாட்டம் – குழு பிரிவு ஆட்டங்கள்

Spread the love


மகளிருக்கான FIFA உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டி குழு பிரிவு ஆட்டங்கள் சிலவற்றின் முடிவுகள்.

ஆஸ்திரேலியா – 3

பிரேசில் – 2

தென்னாப்பிரிக்கா – 0

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *