பெற்றோர் பிள்ளைகளிடம் பொய் சொல்வது சரியா?

Spread the love‘பொய் சொல்ல இந்த மனத்திற்குத் தெரியவில்லை. சொன்னால் பொய் பொய் தானே’ என்ற பாடல் வரிகளை நம்மில் பலர் கேட்டிருப்போம்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *