பெய்ச்சிங்கின் அரசியல் சீர்திருத்தங்களுக்கு வலுவான ஆதரவளிக்கும் கேரி லாம்

Spread the loveபெய்ச்சிங்கின் அரசியல் சீர்திருத்தங்களை வலுவாக ஆதரிப்பதாக ஹாங்காங்கின் தலைமைச் செயலாளர் கேரி லாம் (Carrie Lam) கூறியுள்ளார்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *