புலிகளுக்கு கோழியால் செய்யப்பட்ட “குச்சி ஐஸ்” தரும் விலங்குத் தோட்டம்!

Spread the love


தாய்லந்தின் சியாங் மாய் நகரில் வெப்பநிலை அதிகரித்துள்ள வேளையில், விலங்குத் தோட்டம் ஒன்றில் புலிகளுக்கு உறையவைக்கப்பட்ட கோழி, குச்சிகளில் ஊட்டப்பட்டு வருகிறது.

Tiger Kingdom விலங்குத் தோட்டத்தில் சுமார் 50 புலிகள் இருக்கின்றன.

புலிகள் அவற்றின் உடல் ஆற்றலைச் சேமிக்க, நாள் முழுக்கவும் படுத்துக்கொண்டே இருக்கும்.
ஆனால், அவற்றின் சுற்றுப்புறம் மிக வெப்பமடைந்தால் நாய்களைப் போலவே புலிகளுக்கும் அதிகமாக மூச்சு வாங்கும்.

அதனால், அவற்றை நீச்சல் குளத்திற்குள் சென்று விளையாட ஊக்குவிக்கவே அந்தச் சிறப்புச் சிற்றுண்டி தயாரிக்கப்படுவதாகக் கூறப்பட்டது.

தாய்லந்தில் பிப்ரவரி மாத இறுதியிலிருந்தே வெப்பம் அதிகமாகியுள்ளது. வெப்பநிலை 35 டிகிரி செல்சியஸை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *