புறப்பட்டது…. ஒலிம்பிக் சுடர்

Spread the love

ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகள் தொடங்க இன்னும் நான்கே மாதங்கள் உள்ள நிலையில், ஒலிம்பிக் சுடர் ஜப்பானின் ஃபுக்குஷிமா (Fukushima) நகரிலிருந்து புறப்பட்டுள்ளது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *