பீலேவுக்கு ‘ஆப்பரேஷன்’ | செப்டம்பர் 07, 2021

Spread the love

பிரேசில் முன்னாள் கேப்டன் பீலேவுக்கு ஆப்பரேஷன் செய்யப்பட்டது. கால்பந்து ‘ஜாம்பவான்’, பிரேசில் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் பீலே, 80. மூன்று முறை உலக கோப்பை (1958, 1962, 1970) வென்ற அணியில் இடம் பெற்ற பெருமைமிக்கவர்

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: