பிலிப்பீன்ஸ்: அதிகரிக்கும் கிருமிப்பரவல் – நிரம்பி வழியும் மருத்துவமனைகள்

Spread the love

பிலிப்பீன்ஸ் தலைநகர் மணிலாவில், மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளைச் சேர்த்துக்கொள்ள போதிய வசதிகள் இல்லாத சூழல் நிலவுகிறது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: