பிரிட்டனில் உள்ள பல்வேறு அமைப்புகள் மீதும் தனிநபர்கள் மீதும் தடைகளை விதிக்கப்போவதாகச் சீனா அறிவிப்பு

Spread the love


பிரிட்டனில் உள்ள பல்வேறு அமைப்புகள் மீதும் தனிநபர்கள் மீதும் தடைகளை விதிக்கப்போவதாகச் சீனாவின் வெளியுறவு அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

மேற்கு சின்ஜியாங் வட்டாரத்தின் நிலைமை குறித்துப் போலித் தகவல்களும் பொய்களும் பரப்பப்படுகின்றன என்று சீனா கூறியது.

நான்கு நிறுவனங்களும் 9 தனிநபர்களும் பாதிக்கப்படுவர்.
அவர்களும் அவர்களின் குடும்பத்தினரும் சீன எல்லைக்குள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

சீனக் குடிமக்களும் நிலையங்களும் அவர்களோடு எந்தவித உடன்பாடுகளையும் செய்துகொள்ள அனுமதி கிடையாது என்றும் கூறப்பட்டது. 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: