பாலியல் பலாத்காரக் குற்றச்சாட்டுக்கு, காற்பந்து நட்சத்திரம் நெய்மார் மறுப்பு

Spread the love

பிரேஸில் காவல்துறை பதிவுசெய்த பாலியல் பலாத்காரக் குற்றச்சாட்டுகளை, காற்பந்து விளையாட்டாளர் நெய்மார் மறுத்துள்ளார். 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *