பாரிஸ் செயிண்ட் அணியில் இணைந்தார் மெஸ்ஸி

Spread the love

உலக புகழ்பெற்ற கால்பாந்தாட்ட வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் அணியில் இணைந்துள்ளார்.

பொருளாதாரத் தடைகள் காரணமாக மெஸ்ஸி மற்றும் ஃபார்சிலோனா அணிக்கு இடையேயான புதிய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகவில்லை. ஃபார்சிலோனா அணியிலிருந்து மெஸ்ஸி வெளியேறுகிறார் என்று நிர்வாகம் தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: