நீங்கள் பயன்படுத்தும் Emoji சரியானதா? (பாகம் 2)

Spread the loveImages

  • Emoji

    (படம்: Pixabay)

Apple, Google நிறுவனங்கள் 50 புதிய emoji சின்னங்களை வெளியிடவுள்ளதாக உலக Emoji நாளையொட்டி அறிவித்தன.

இன்பம், கோபம், கவலை ஆகிய உணர்வுகளை Emoji சின்னங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

(கீழே click செய்யவும்!)

நீங்கள் பயன்படுத்தும் Emoji சரியானதா?

THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *