நீங்கள் பயன்படுத்தும் Emoji சரியானதா? – TamilSeithi News & Current Affairs

Spread the love


Images

  • Lifestyle

Apple, Google நிறுவனங்கள் 50 புதிய emoji சின்னங்களை வெளியிடவுள்ளதாக உலக Emoji நாளையொட்டி அறிவித்தன.

இன்பம், கோபம், கவலை ஆகிய உணர்வுகளை Emoji சின்னங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

(கீழே click செய்யவும்!)

நீங்கள் பயன்படுத்தும் Emoji சரியானதா?

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *