நிவ் டயமண்ட் கப்பல் உரிமையாளருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நட்ட ஈட்டு தொகை

Spread the love
நிவ் டயமண்ட் கப்பல் உரிமையாளருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நட்ட ஈட்டு தொகை

April 9, 2021  12:53 pm


Bookmark and Share

இலங்கை கடற்பரப்பில் தீ விபத்துக்குள்ளான நிவ் டயமண்ட் கப்பல் மூலம் ஏற்பட்ட சேதங்களுக்கான நட்ட ஈட்டு தொகை தொடர்பான அறிக்கை கப்பல் உரிமையாளருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.


THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *