தோக்கியோ உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டியில் இன்று…

Spread the loveதோக்கியோ உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டியில், ஆண்கள் 50 மீட்டர் S7 பிரிவு வண்ணத்துப்பூச்சி பாணி நீச்சல் போட்டியின் இறுதிச் சுற்றில் சிங்கப்பூரின் தோ வேய் சூங் (Toh Wei Soong) நான்காம் இடத்தில் வந்துள்ளார்.

அவர் புதிய தேசிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

தோக்கியோ உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டியில் அவர் அடைந்துள்ள ஆகச் சிறந்த நிலை இது.

400 மீட்டர் S7 பிரிவு, 50 மீட்டர் S7 பிரிவு எதேச்சை பாணி நீச்சல் போட்டிகளில் அவர் ஏழாம் இடத்தில் வந்திருந்தார்.

பாகிஸ்தான், உடற்குறையுள்ளோருக்கான ஒலிம்பிக் போட்டி வரலாற்றில் அதன் முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.

ஆண்கள் வட்டு எறிதல் F37 பிரிவில், 55.26 மீட்டர் தூரம் வீசி ஹைதர் அலி (Haider Ali) அதனைப் பெற்றுத் தந்தார்.

வெள்ளிப் பதக்கத்தை உக்ரேனும் வெண்கலப் பதக்கத்தை பிரேசிலும் வென்றன.

THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: