தென்னாப்பிரிக்கர்களில் பாதிப்பேர் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்

Spread the loveதென்னாப்பிரிக்காவில் வசிப்போரில், கிட்டத்தட்ட பாதிப்பேர் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: