தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுப் போட்டி : முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றது பிலிப்பீன்ஸ்

Spread the love


தென்கிழக்காசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளை ஏற்றுநடத்தும் பிலிப்பீன்ஸ் அதன் முதல் தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளது.

ஆண்களுக்கான மூவகைப் போட்டியில், பிலிப்பீன்ஸின் ஜான் சிக்கானோ (John Chicano) வென்றி கண்டார்.

சக நாட்டவர் ஆன்ட்ரூ ரேமோலினோ (Andrew Remolino) வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றார்.

இந்தோனேசிய போட்டியாளர் வெண்கலப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார்.

நான்காவது நிலையில் சிங்கப்பூர் வந்தது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: