தாகத்தைத் தணிக்கும் சிறந்த பானம் தண்ணீர் அல்ல?

Spread the loveதாகமாக இருந்தால் இயல்பாகவே நாம் தண்ணீரை அருந்த முற்படுவோம். ஆனால் தண்ணீரைக் காட்டிலும் மற்ற பானங்கள் தாகத்தை மேம்பட்ட வகையில் தீர்த்து வைக்கின்றனவாம்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: