‘தரமான, கட்டுப்படியான சுகாதாரப் பராமரிப்பை வழங்குவதில் மக்கள் செலுத்தும் வரிகளும் பங்களிக்கின்றன’

Spread the love


நீடித்த நிலைத்தன்மை உள்ள முறையில் தரமான, கட்டுப்படியான சுகாதாரப் பராமரிப்பை வழங்குவதில் மக்கள் செலுத்தும் வரிகளும் முக்கியப் பங்களிக்கின்றன.

ஒரு சமுதாயமாக சிங்கப்பூர் எடுக்கவேண்டிய கூட்டுப் பொறுப்பு அது என்றார் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியெட் (Heng Swee Keat).

சிங்கப்பூர் பொது மருத்துவமனையின் 200ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் பேசியபோது அவர் அதனை கூறினார்.

அனைவரும் கட்டுப்படியான, தரமான சுகாதாரச் சேவையைப் பெற முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது நமது சமூக ஒருங்கிணைப்பின் முக்கிய அம்சம் என்று திரு. ஹெங் தெரிவித்தார்.

மக்கள்தொகை முதுமையடையும் நிலையில் அது தொடர வேண்டும்.

அதுமட்டுமல்லாமல், புதிய நோய் ஏதும் வந்தால், அந்தச் சூழலைச் சமாளிக்க சிங்கப்பூர் அதன் சுகாதார முறைகளையும் திறன்களையும் தொடர்ந்து வலுப்படுத்தவேண்டும் என்றும் அவர் சென்னார்.

எதிர்கால நெருக்கடிகளைச் சமாளிக்க, முன்னிலை ஊழியர்கள் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவதும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நடந்துகொள்வதும் அவசியம் என்றார் துணைப் பிரதமர்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: