செவ்வாய்க்கோளில் பறக்கவுள்ள முதல் ஹெலிகாப்டர்- 'Ingenuity'

Spread the love

செவ்வாய்க்கோளில் ‘Ingenuity’ எனும் ஹெலிகாப்டரை, ஏப்ரல் மாதத் தொடக்கத்தில் பறக்க விடும் திட்டம் உள்ளதாக அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *