செர்ரி புளோசம் – அதன் மகத்துவம் என்ன, அது எப்படி அமெரிக்காவிற்குச் சென்றது?

Spread the loveசெர்ரி புளோசம் (Cherry Blossom) மலர்களை நாம் ஜப்பான்,அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் பொதுவாகக் காணலாம்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *