சூயெஸ் கால்வாயில் மீண்டும் தொடங்கியது கப்பல் போக்குவரத்து

Spread the love

சூயெஸ் கால்வாய் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, குறைந்தது 100 கப்பல்கள் கடல்வழிப் போக்குவரத்தைத் தொடங்கியுள்ளன.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *