சூயெஸ் கால்வாயில் தரைதட்டிய சரக்குக் கப்பல் விடுவிக்கப்பட்டது; கப்பல் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கியது

Spread the love

சூயெஸ் கால்வாயில் தரைதட்டி நின்ற சரக்குக்
கப்பல் மீண்டும் முழுமையாக மிதக்கும் நிலைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகக் கால்வாய் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: