சிங்கப்பூரில், 25 ஆண்டுக்குப் பிறகு மீண்டும் டேவிஸ் கிண்ண டென்னிஸ் போட்டி

Spread the love


Images

  • Sport

டேவிஸ் கிண்ண டென்னிஸ் போட்டியை சிங்கப்பூர் 25 ஆண்டுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஏற்று நடத்தவிருக்கிறது. OCBC Arena-வில், வரும் 26ஆம் தேதி-முதல், 29ஆம் தேதி-வரை நடைபெறும் போட்டியில் ஆசிய வட்டாரத்தின் தலைசிறந்த விளையாட்டாளர்கள் களம் இறங்குவர்.

சிங்கப்பூர் விளையாட்டாளர்கள், தரவரிசையில் மேலும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ள விளையாட்டாளர்களுடன் சொந்த மண்ணில் பொருத அது வகைசெய்யும்.

டேவிஸ் கிண்ணப் போட்டி, சிங்கப்பூர் டென்னிஸ் விழாவை ஒட்டி நடத்தப்படவிருக்கிறது.

மேலும் அதிகமான சிங்கப்பூரர்களை டென்னிஸ் விளையாடவும், டென்னிஸ் விளையாட்டைக் கண்டு ரசிக்கவும் ஊக்குவிப்பது நோக்கம். 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *