சிங்கப்பூரில் இன்று 21 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று – அனைவரும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள்

Spread the loveசிங்கப்பூரில் இன்று 21 பேருக்குக் COVID-19 கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *