சிங்கப்பூரில் இன்று 12 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று; சமூக அளவில் ஒருவருக்குப் பாதிப்பு

Spread the love


Images

  • sg cases (16)

சிங்கப்பூரில் 12 நாள்களுக்குப் பிறகு, சமூக அளவில் ஒருவருக்குக் கொரோனா கிருமித்தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.

வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்கும் விடுதியில் யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லை.

வெளிநாட்டிலிருந்து திரும்பிய 11 பேருக்குக் கிருமித்தொற்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

அவர்கள், சிங்கப்பூருக்கு வந்ததிலிருந்து வீட்டில் தங்கும் கட்டாய உத்தரவை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் அல்லது தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சிங்கப்பூரில் கிருமித்தொற்றல் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 60,265. 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *