சிங்கப்பூரின் முன்னாள் முதலமைச்சர் டேவிட் மார்ஷலின் துணைவியார் காலமானார்

Spread the love

சிங்கப்பூரின் முன்னாள் முதலமைச்சர் டேவிட் மார்ஷலின் துணைவியார் காலமானார்

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: