சானியா ஜோடி வெற்றி | ஆகஸ்ட் 27, 2021

Spread the loveகிளீவ்லாந்து ஓபன் டென்னிஸ் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதியில் இந்தியாவின் சானியா, அமெரிக்காவின் கிறிஸ்டினா ஜோடி வெற்றி பெற்றது. அமெரிக்காவில், டபிள்யு.டி.ஏ., கிளீவ்லாந்து ஓபன் டென்னிஸ் நடக்கிறது. இதன் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதியில் இந்தியாவின் சானியா மிர்சா, அமெரிக்காவின் கிறிஸ்டினா மெக்ஹேல் ஜோடி, செக்குடியரசின் லுாசி ஹ்ராடெக்கா, சீனாவின் ஷுவாய் ஜாங் ஜோடியை சந்தித்தது. முதல் செட்டை 6–3 எனக் கைப்பற்றிய சானியா ஜோடி, 2வது செட்டை 6–3 என தன்வசப்படுத்தியது.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: