சற்றுமுன் எம்.பியாக பதவியேற்றார் அஜித் மான்னப்பெரும

Spread the love


நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் மான்னப்பெரும சற்றுமுன் எம்.பியாக சபாநாயகர் முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரஞ்சன் ராமநாயக்க சிறையில் உள்ள நிலையில் அவரது வெற்றிடமான ஆசனத்துக்கே அஜித் மான்னப்பெரும எம்.பியாக நியமனம் பெற்றுள்ளார்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: