சரக்குப் பற்றாக்குறை குறித்து எச்சரிக்கும் ஆகப்பெரிய அறைகலன் விற்பனை நிறுவனமான Ikea

Spread the love


உலகின் ஆகப்பெரிய அறைகலன் விற்பனை நிறுவனமான Ikea, அனைத்துலக அளவிலான விநியோகத் தொடர் பிரச்சினை குறித்து எச்சரித்துள்ளது.

அதன் சரக்குகளில் நிலவும் பற்றாக்குறை, மேலும் ஓராண்டுக்கு நீடிக்கலாம் என அது தெரிவித்தது.

சீனாவிலிருந்து சரக்குகளைத் தருவிப்பதே மிகப்பெரிய சவால் என Ikea கூறுகிறது.

அதன் பொருள்களில் கிட்டத்தட்ட கால்வாசி, சீனாவில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.

வட அமெரிக்காவில் உள்ள Ikea கடைகள் சரக்குப் பற்றாக்குறையால் ஆக அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதற்கு அடுத்த நிலையில், ஐரோப்பாவில் உள்ள Ikea கடைகளில் சரக்குப் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: