கொசுக்களின் வழி உணவில் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் சேரலாம்

Spread the loveபிளாஸ்டிக் துகள்கள் சுற்றுப்புறச் சூழலுக்குத் தீங்கு விளைவிப்பதற்கு கொசுக்கள் அவற்றை விழுங்குவதும் ஒரு காரணம் என்று கூறுகிறார்கள் ஆய்வாளர்கள்.  THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *