கைரோவில் 9 மாடிக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது – 5 பேர் மரணம் 24 பேர் காயம்

Spread the love

கைரோவில் 9 மாடிக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது – 5 பேர் மரணம் 24 பேர் காயம்

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: