குளிர் அதிகமாக இருக்கும்போது உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

Spread the love

1. உடலில் அதிக கலோரிகள் கரைவது

உடற்பயிற்சி ஏதும் செய்யாமலே, நம் உடல் தினமும் இயங்க, குறிப்பிட்ட அளவு கலோரிகள் தேவைப்படுகின்றன.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *