குறிப்பிட்ட நேரம் உணவின்றி இருக்கும் பழக்கம் ஆரோக்கியமானதா?

Spread the love

சிங்கப்பூரில், Intermittent Fasting எனப்படும் குறிப்பிட்ட நேரம் உணவின்றி இருக்கும் பழக்கம் பிரபலமாகி வருகிறது.

உடல் எடையைக் குறைக்க அந்தப் பழக்கம் கைகொடுக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

எனினும், அதனை மேற்கொள்வதற்கு முன்னர் பல அம்சங்களைக் கருத்தில்கொள்ள வேண்டும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

அது குறித்து மேலும் அறிந்துவந்தது ‘செய்தி’…

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *