குன்னேஸ்வரன் தோல்வி | ஆகஸ்ட் 31, 2021

Spread the love

பிரான்ஸ் சாலஞ்சர் தொடரின் முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் குன்னேஸ்வரன் தோல்வியடைந்தார். பிரான்சின் ஆண்களுக்கான சர்வதேச சாலஞ்சர் கோப்பை டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. இதன் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் இந்திய வீரர் குன்னேஸ்வரன், பிரான்சின் கிரினியரை

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: