காலையிலேயே முதுகு, கழுத்து வலியா?

Spread the loveகாலை எழுந்தவுடன் சுறுசுறுப்பாக வேலைகளைத் தொடங்க வேண்டும் என்பது பெரும்பாலோரின் விருப்பமாக இருக்கும்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: