காலிறுதியில் போபண்ணா ஜோடி | ஆகஸ்ட் 12, 2021

Spread the love

டொரான்டோ ஓபன் டென்னிஸ் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு இந்தியாவின் போபண்ணா, குரோஷியாவின் டோடிக் ஜோடி முன்னேறியது. கனடாவில், டொரான் டோ ஓபன் டென்னிஸ் நடக்கிறது. இதன் இரட்டையர் பிரிவு ‘ரவுண்டு–16’ போட்டியில் இந்தியாவின் ரோகன் போபண்ணா, குரோஷியாவின் இவான் டோடிக் ஜோடி, இத்தாலியின் சிமோன் போலெல்லி, அர்ஜென்டினாவின் மேக்சிமோ கான்சலஸ் ஜோடியை சந்தித்தது.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: