காலிறுதியில் சுமித் நாகல் | மார்ச் 23, 2021

Spread the loveகுரோஷியாவில் நடக்கும் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு இந்தியாவின் சுமித் நாகல் முன்னேறினார். குரோஷியாவில் ஆண்களுக்கான சாலஞ்சர் டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. இதன் ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாவது சுற்றில் இந்திய வீரர் சுமித் நாகல், குரோஷியாTHANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *