காலிறுதியில் கர்மான் கவுர் | மார்ச் 25, 2021

Spread the love



ஐ.டி.எப்., டென்னிஸ் தொடரில் காலிறுதிக்கு முன்னேறினார் இந்திய வீராங்கனை கர்மான் கவுர் தண்டி. டுனிசியாவில் பெண்களுக்கான ஐ.டி.எப்., டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. ஒற்றையர் பிரிவு இரண்டாவது சுற்றில் இந்தியாவின் கர்மான் கவுர் தண்டி, பல்சர்டோவாவை



THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *