காற்பந்து நட்சத்திரங்கள் சிகையில்….தத்ரூபமாக (படங்கள்)

Spread the loveஈராக்கில் உள்ள முடிதிருத்துநர் ஒருவர் பிரபலக் காற்பந்து நட்சத்திரங்களின் உருவங்களை சிகை அலங்காரத்தில் உருவாக்கி வருகிறார்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *