கார்சியா, அசரன்கா வெற்றி | ஆகஸ்ட் 18, 2021

Spread the love

சின்சினாட்டி டென்னிஸ் முதல் சுற்றில் அசரன்கா, கார்சியா வெற்றி பெற்றனர். அமெரிக்காவில் சின்சினாட்டி டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் செக் குடியரசின் பெலாரசின் அசரன்கா, ரஷ்யாவின் சம்சனோவாவை ச

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: