கரப்பான்பூச்சிகளைக் கண்டால் ஏன் சிலருக்குப் பயம்?

Spread the love

சிங்கப்பூர்: வீட்டில் கரப்பான்பூச்சியைக் கண்டால் அலறியடித்து ஓடுவர் சிலர். பெரும்பாலும் குடும்பத்தில் இருக்கும் தைரியசாலி ஒருவர் முன்வந்து அதைத் தூக்கிப் போடுவார்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: