கமிலா சாம்பியன் | ஆகஸ்ட் 16, 2021

Spread the loveமான்ட்ரியல் ஓபன் டென்னிசில் இத்தாலியின் கமிலா ஜியோர்கி சாம்பியன் கோப்பை தட்டிச் சென்றார். கனடாவில், டபிள்யு.டி.ஏ., அந்தஸ்து பெற்ற மான்ட்ரியல் ஓபன் டென்னிஸ் நடந்தது. இதன் ஒற்றையர் பிரிவு பைனலில் செக்குடியரசின் கரோலினா பிலிஸ்கோவா, இத்தாலியின் கமிலாTHANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: